Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE.
W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie,
rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy,
pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Nasze wartości to:

 

PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

                                                   Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!

Nasze zasady:

 

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

NASZA FIRMA

 • Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE
 • Jesteśmy tu dla naszych klientów
 • Dbamy o środowisko naturalne

LUDZIE W NASZEJ FIRMIE

 • Dbamy o przyjazne warunki pracy
 • Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
 • Dbamy o środowisko naturalne

UCZCIWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

 • Konkurujemy uczciwie
 • Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
 • Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

UCZCIWE RELACJE ZEWNĘTRZNE

 • Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi
 • Dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

 

Kontakt

Pracownicy, w tym kadra zarządzająca, mogą mieć wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. Mogą także podejrzewać, że istnieje ryzyko złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych. Wówczas powinni zgłosić odpowiednim osobom w naszej firmie podejrzenie nieprawidłowości lub informacje o faktycznie zaistniałej niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista.

GK PGE gwarantuje Sygnalistom ochronę, w tym anonimowość co do faktu dokonania zgłoszenia.
Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu Etyki GK PGE,
należy skontaktować się z:

Bezpośrednim przełożonym – w pierwszej kolejności należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

Koordynatorem ds. Compliance w EPORE sp. z o.o.
Dorota Fryga, e-mail: dorota.fryga@epore.pl, nr kom: +48 669 880 160

Departament ds. Compliance – udostępniony został numer telefonu +48 22 340 12 02, pod którym w dni robocze od poniedziałku do piątku (9.00 do 17.00) czeka pracownik Departamentu ds. Compliance.

Można także wysłać zapytanie lub informację o możliwym naruszeniu na adres e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl. Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu.

 

Dokumenty do pobrania

Projekt i wykonanie: Komunikator PR