ODDZIAŁY EPORE SP. Z O.O.

Oddział Żarska Wieś

Oddział Żarska Wieś funkcjonuje od 22 lipca 2013r. Na bazie dawnego Zakładu ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. Zakład powstał w 2007 r. przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”.

Oddział produkuje kostkę brukową standardową, stylizowaną, uszlachetnioną i galanterię betonową począwszy od różnokolorowej kostki brukowej, poprzez korytka ściekowe po obrzeża i krawężniki drogowe.

Innowacyjność i proekologiczność zastosowanych rozwiązań polega na wykorzystaniu opatentowanej technologii aktywacji popiołu pochodzącego z fluidalnego spalania węgla brunatnego do produkcji dodatku FLUBET ® lic., czyli substytutu cementu znajdującego zastosowanie w recepturach betonu wibroprasowanego. Wykorzystanie tego proekologicznego zamiennika cementu, poprawia jakość betonu oraz wpływa na zmniejszenie zużycia cementu, ograniczając konieczność jego uciążliwej produkcji, a tym samym zmniejszając emisję.

Oddział realizuje swoje zadania w miejscowości Żarska Wieś.

IMG_3415_dec

Projekt i wykonanie: Komunikator PR