ODDZIAŁY EPORE SP. Z O.O.

Oddział w Opolu lokalizacja Nowe Czarnowo

Oddział EPORE Sp. z o.o. w Opolu rozpoczął swoją działalność 01.05.2012r. i realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach w Opolu i w Nowym Czarnowie.

Głównym zadaniem oddziału jest:

  • odbiór i transport ubocznych produktów spalania,
  • obsługa składowiska,
  • załadunek popiołu, żużla i gipsu,
  • rozładunek mączki wapiennej – sorbentu,
  • pozyskanie mikrosfer,
  • koordynacja odbiorów i dostaw ubocznych produktów spalania do kontrahentów,
  • produkcja mieszanek drogowych,
  • rekultywacja terenów zdegradowanych.

Projekt i wykonanie: Komunikator PR