ODDZIAŁY EPORE SP. Z O.O.

Biuro w Bydgoszczy

Biuro EPORE Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozpoczęło swoją działalność
z dniem 01.06.2016 realizując na rzecz ZEC Bydgoszcz odbiór
i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego:

  • popiołu lotnego w stanie suchym i mokrym o kodzie odpadu 10 01 02
  • mieszaniny popiołowo-żużlowej o kodzie odpadu 10 01 80
  • żużla paleniskowego o kodzie odpadu 10 01 01.

Biuro w Bydgoszczy
(teren Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz)
ul. Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR