ODDZIAŁY EPORE SP. Z O.O.

Oddział Bogatynia

Oddział został powołany 07.08.2012r.

Oddział Bogatynia świadczy usługi na rzecz Elektrowni Turów w następującym zakresie:

  • obsługa zewnętrznych ciągów transportujących popiół do miejsca jego odzysku na terenie KWB Turów. W roku 2012 obsługiwana przez wydział instalacja odprowadziła w celu odzysku do kopalni ponad 2,5 mln ton popiołu,
  • obsługa obiektów i instalacji Przemiałowni Kamienia Wapiennego, produkującej sorbenty do odsiarczania spalin w kotłach energetycznych Elektrowni Turów. W roku 2012 obsługiwany przez wydział zakład przemielił 524 000 ton kamienia wapiennego produkując na potrzeby odsiarczania spalin w kotłach Elektrowni Turów ok. 510 000 ton sorbentów.
  • sprzedaż popiołów i produkcji Flubetu lic.

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR