Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Bogatynia 01.06.2016 r.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001

 

Strategicznym zadaniem Spółki jest zwiększanie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług dla energetyki przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania, jakości i bezpieczeństwa pracy, kierując się w swoich zamierzeniach troską o środowisko i systematycznym podnoszeniem efektywności prowadzonej działalności. Mając na uwadze spełnienie oczekiwań Klientów przyjęliśmy następujące kierunki działań:

 • zapewnienie Klientom dostaw wyrobów i usług najwyższej jakości,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy,
 • ciągłe dążenie do podnoszenia jakości naszych wyrobów, poprawiania warunków bezpieczeństwa pracy, uwzględniając specyfikę istotnych zagrożeń,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  a także minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko w obszarze gospodarki odpadami, emisji hałasu i zanieczyszczeń wód przy szczególnym uwzględnieniu znaczących aspektów środowiskowych,
 • optymalne realizowanie procesów technologicznych gwarantujących spełnienie wymagań techniczno-ekonomicznych oraz zagwarantowanie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie polityki informacyjnej z Klientami i zainteresowanymi stronami dbając o dobre warunki współpracy  i partnerskie stosunki,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zagwarantowanie im podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego, samorealizacji oraz komfortu pracy,
 • współprace z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-wdrożeniowymi, instytutami
  i uczelniami nad nowymi, proekologicznymi technologiami wykorzystania ubocznych produktów spalania, stwarzającymi możliwości ich szerszego gospodarczego wykorzystania.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania opiera się na powszechnej świadomości,
że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach Spółki wykonujących przydzielane zadania.

Deklarując w/w Politykę pragniemy zapewnić optymalne warunki pracy umożliwiające realizację celów jakościowych, środowiskowych i poprawy warunków bhp, przez co zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Zarząd
EPORE Sp. z o.o.

Polityka ZSZ

Certyfikat ISO

Projekt i wykonanie: Komunikator PR