Ogólne warunki zakupów

  • Procedura ogólna zakupów EPORE Sp. z o.o. (Pliki do pobrania)

  • IPU Zamówienie na usługi i dostawy (PDF)

  • Dobre Praktyki Zakupowe: (PDF)

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wykonawców w ramach postępowań zakupowych: (PDF)

  • Aukcje elektroniczne – Podręcznik Wykonawcy – Instrukcja użytkowników końcowych: (PDF)
  • Compliance

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR