Centrala spółki

EPORE Sp. z o.o.
ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia

Numery telefonów:
Sekretariat: T:+48 75 772 3601,F: +48 75 772 3602

Strona: www.epore.pl
Adres e-mail: biuro@epore.pl

KRS 0000112935
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, Wydział IX Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 31.981.500,00 złNIP 615-17-91-971

Projekt i wykonanie: Komunikator PR