Produkty

Nasze Marki

logo_epo-bet
Mieszanki wytwarzane są na bazie popiołu lotnego krzemionkowego, żużla paleniskowego i cementu. Stanowią doskonałą alternatywę dla betonów produkowanych z kruszyw naturalnych. Mieszanki drogowe produkowane są   w różnych klasach wytrzymałościowych:

 • mieszanka EPO-BET R0,5 klasa C0,4/0,5 o wytrzymałości Rm28 = 0,4 – 0,5 MPa
 • mieszanka EPO-BET R1,5 klasa C0,8/1 o wytrzymałości Rm28 = 0,8 – 1,5 MPa
 • mieszanka EPO-BET R2,5 klasa C1,5/2 o wytrzymałości Rm28 = 1,5 – 2,5 MPa
 • mieszanka EPO-BET R5,0 klasa C3/4 o wytrzymałości Rm28 = 3,0 – 5,0 MPa
 • mieszanka EPO-BET R9,0 klasa C6/8 o wytrzymałości Rm28 = 6,0 – 9,0 MPa

Zastosowanie mieszanek drogowych:

 • podbudowy zasadnicze i pomocnicze dróg,
 • podbudowy pod budynki i hale przemysłowe,
 • nasypy drogowe,
 • ulepszone podłoże drogowe,
 • stabilizacja gruntów.

Mieszanka dostarczana jest w stanie luźnym, niezagęszczonym (1 m3 mieszanki w stanie zagęszczonym, po wbudowaniu = do 1,5 m3 w stanie luźnym), w odpowiedniej wilgotności, środkiem transportu przykrytym plandeką. Zakład produkcyjny: Wytwórnia Mieszanek w Opolu Groszowicach

 

logo1

Wyrób budowlany zgodny z PN-EN 14227-4:2013
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 4: Popioły lotne do mieszanek.

Zastosowanie spoiwa EPO-GRUNT:

 • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
 • do poprawiania nośności gruntów,
 • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
 • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.

 

logo_decobet
Kostka brukowa i inne wyroby budowlane marki Decobet wytwarzane z naturalnych materiałów przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki wdrożeniu norm ISO i regularnej kontroli nasze produkty spełniają najwyższe wymogi jakości, a podczas ich produkcji szczególną uwagę zwracamy na ochronę środowiska – po szczegóły zapraszamy na stronę www.decobet.pl

 

logo_flubet
Ekologiczne spoiwo hydrauliczne wykorzystywane jako substytut cementu do produkcji betonów w oparciu o aprobaty techniczne. Zastępuje cement stosowany do produkcji:

 • betonów towarowych,
 • betonów drogowych (podbudowy i nawierzchnie),
 • zaczynów cementowych, w których FLUBET ® lic., może zastępować nawet do 70% cementu (stosowane przy budowie przegród przeciwfiltracyjnych).

Więcej na stronie www.decobet.pl

 

Wyrób budowlany zgodny z PN-EN 14227-4:2013-10
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

Zastosowanie spoiwa EPO-STAB:

 • przy budowie dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu.
 • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
 • do poprawiania nośności gruntów,
 • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
 • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.
Projekt i wykonanie: Komunikator PR