Konkurs na Prezesa / Członka Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia
działając na podstawie uchwały nr 18/VII/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa/Członka Zarządu EPORE sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu Spółki.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 90/90a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 maja 2019 roku o godz. 12.00

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

EPORE sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Strachocińska 90/90a
51-511 Wrocław
(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Projekt i wykonanie: Komunikator PR