Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE.
W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie,
rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy,
pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Projekt i wykonanie: Komunikator PR