EPO-GRUNT

Wyrób budowlany zgodny z PN-EN 14227-4:2013

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja –Część 4: Popioły lotne do mieszanek.

Zastosowanie spoiwa EPO-GRUNT:

  • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
  • do poprawiania nośności gruntów,
  • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
  • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.

Załączniki:

Certyfikat ZKP

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR