EPO-BET

Mieszanki wytwarzane są na bazie popiołu lotnego krzemionkowego, żużla paleniskowego i cementu. Stanowią doskonałą alternatywę dla betonów produkowanych z kruszyw naturalnych. Mieszanki drogowe produkowane są w różnych klasach wytrzymałościowych:

  • mieszanka EPO-BET R0,5 klasa C0,4/0,5 o wytrzymałości Rm28 = 0,4 – 0,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R1,5 klasa C0,8/1 o wytrzymałości Rm28 = 0,8 – 1,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R2,5 klasa C1,5/2 o wytrzymałości Rm28 = 1,5 – 2,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R5,0 klasa C3/4 o wytrzymałości Rm28 = 3,0 – 5,0 MPa
  • mieszanka EPO-BET R9,0 klasa C6/8 o wytrzymałości Rm28 = 6,0 – 9,0 MPa

Zastosowanie mieszanek drogowych:

  • podbudowy zasadnicze i pomocnicze dróg,
  • podbudowy pod budynki i hale przemysłowe,
  • nasypy drogowe,
  • ulepszone podłoże drogowe,
  • stabilizacja gruntów.

Mieszanka dostarczana jest w stanie luźnym, niezagęszczonym (1 m3 mieszanki w stanie zagęszczonym, po wbudowaniu = do 1,5 m3 w stanie luźnym), w odpowiedniej wilgotności, środkiem transportu przykrytym plandeką. Zakład produkcyjny: Wytwórnia Mieszanek w Opolu Groszowicach

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR