Dostawy sukcesywne oleju napędowego do oddziałowej stacji paliw w Żarskiej Wsi na lata 2018-2019

Postępowanie nr 17040/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 19/01/2018 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawy sukcesywne oleju napędowego do oddziałowej stacji paliw w Żarskiej Wsi na lata 2018-2019”

Dokumentacja przetargowa: 17040_2017_Ogłoszenie


17040_2017_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR