Dostawa zwalniaków EB 50/50 C32R 400V – 6 szt.


Postępowanie nr 11998/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 12/04/2019

Osoba do kontaktu: Marcin Ryś-Pyszko – Działu Zakupów, marcin.rys-pyszko@epore.pl, +48608057274


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Dostawa zwalniaków EB 50/50 C32R 400V – 6 szt.

Dokumentacja przetargowa: Zaproszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR