Dostawa silników hydraulicznych typu SOK1-100K7A1 – 2 szt.


Postępowanie nr 12462/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06/05/2019

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Dostawa silników hydraulicznych typu SOK1-100K7A1 – 2 szt.

Dokumentacja przetargowa: Zaproszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR