Dostawa palet transportowych oraz listewek do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 16075/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 15/09/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: sukcesywnie do 30/09/2019

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa palet transportowych oraz listewek do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa16075_2017_Ogłoszenie


16075_2017_00_SIWZ

16075_2017_ZAL_01_Specyfikacja_techniczna

16075_2017_ZAL_02_Formularz_ofertowy

16075_2017_ZAL_03_Oświadczenie_oferenta

16075_2017_ZAL_04_Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie

16075_2017_ZAL_05_Projekt_zapisów_umowy

16075_2017_ZAL_06_Zapisy_aukcja_elektroniczna

16075_2017_ZAL_07_Potwierdzenie_oferty

Projekt i wykonanie: Komunikator PR