Dostawa nowych i regeneracja wyeksploatowanych form do betonu dla Oddziału Żarska Wieś.


Postępowanie nr 10568_18974/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 21/09/2018 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: do 28/02/2019 dostawa nowych form, regeneracja 4 tyg. od podpisania umowy

Kontakt w godzinach 800 – 1400 (dni robocze):

  • Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski, T: +4860413776, @: remigiusz.markowski@epore.pl
  • Sprawy techniczne: Tomasz Szczotka, T. +48692437654, @: tomasz.szczotka@decobet.pl

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Dostawa nowych i regeneracja wyeksploatowanych form do betonu dla Oddziału Żarska Wieś.

Dokumentacja przetargowa: 10568_18974_2018_Ogłoszenie


10568_18974_2018_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR