Dostawa nowych form do produkcji wyrobów budowlanych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 16082/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 21/03/2017 r. godz. 13:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa nowych form do produkcji wyrobów budowlanych dla Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa16082-2017-Ogłoszenie

16082-2017-SIWZ

  1. 16082-2017-ZAL-01-Specyfikacja_techniczna
  2. 16082-2017-ZAL-02-Formularz_ofertowy
  3. 16082-2017-ZAL-03-Oświadczenie_oferenta
  4. 16082-2017-ZAL-04-Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie
  5. 16082-2017-ZAL-05-Projekt_umowy
  6. 16082-2017-ZAL-06-Potwierdzenie_oferty
Projekt i wykonanie: Komunikator PR