Dostawa materiałów remontowych i części zamiennych

 

Postępowanie nr 17031/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 06/11/2017

Sposób składania ofert: Skan wypełnionego formularza (PDF) na adres oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 15/12/2017

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów remontowych i części zamiennych”

Dokumentacja przetargowa17031-2017-00-Ogłoszenie


17031-2017-FORMULARZ_OFERTOWY

Rys_1_BWG_boczna

Rys_2_BWG_tył

Rys_3_BWG_przód

Rys_4_BK_przód

Rys_5_BK_bok_1

Rys_6_BK_bok_2

Rys_7_BK_tyl

RYS_EW0006 – skrzynia BK

Projekt i wykonanie: Komunikator PR