Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Postępowanie nr 16875/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 14/06/2017 r.

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”

Dokumentacja przetargowaOgłoszenie

 

16875-2017_SIWZ

16875-2017-ZAL-01-Specyfikacja_techniczna

16875-2017-ZAL-02-Formularz ofertowy + załącznik tabelaryczny (Excel)

16875-2017-ZAL-03-Oświadczenie_oferenta

16875-2017-ZAL-04-Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie

16875-2017-ZAL-05-Umowa_projekt_zapisów

Projekt i wykonanie: Komunikator PR