Dostawa materiałów do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 16898/2017

Aktualizacja: Prosimy podawać wagę netto nawoju folii na rolkę oraz wagę brutto łącznie z rolką

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 06/07/2017 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: ” Dostawa materiałów do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa: 16898-2017-Ogłoszenie

16898-2017-00_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR