Dostawa i montaż drabiny pionowej na halę produkcyjną w Oddziale Żarska Wieś – 1 szt.


Postępowanie nr 58020/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28/05/2019

Wymagana wizja lokalna!

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Osoby do kontaktu:


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Dostawa i montaż drabiny pionowej na halę produkcyjną w Oddziale Żarska Wieś – 1 szt.

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR