Dostawa cementu CEM I 42,5 na potrzeby EPORE na lata 2019-2020


Postępowanie nr 11136_11298/2018-2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14/02/2019r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/03/2019 do 31/12/2022 – Żarska Wieś, od 01/04/2019 do 31/12/2022 – Opole

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Dostawa cementu CEM I 42,5 na potrzeby EPORE na lata 2019-2020

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


11136_11298_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR