Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 16277/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 11/04/2017 r. godz. 13:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa16277-2017-Ogłoszenie

16277-2017-SIWZ

16277-2017-ZAL-01-Specyfikacja_techniczna

16277-2017-ZAL-02-Formularz_ofertowy

16277-2017-ZAL-03-Oświadczenie_oferenta

16277-2017-ZAL-04-Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie

16277-2017-ZAL-05-Projekt_umowy

16277-2017-ZAL-06-Zapisy_aukcja_elektroniczna

16277-2017-ZAL-07-Potwierdzenie_oferty

Projekt i wykonanie: Komunikator PR