Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023


Postępowanie nr 63096/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10/05/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: 48 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


63096/2019 SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR