Przetargi

09-08-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś [ZAMKNIĘTE]

Postępowanie nr 19226/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 60 dni od udzielenia zamówienia (w tym przedstawienie koncepcji 15 dni od udzielenia zamówienia)

Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Tomasz Szczotka – Kierownik ds. produkcji, tomasz.szczotka@epore.pl, +48692437654

czytaj więcej

 
Projekt i wykonanie: Komunikator PR