Przetargi

12-12-2019

Remont linii do produkcji wyrobów betonowych w Oddziale Żarska Wieś [ZAMKNIĘTE]


Postępowanie nr 98832/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 03/01/2020

UWAGA: przed złożeniem oferty możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Osoby do kontaktu:

czytaj więcej

10-12-2019

Remont systemu alarmowego [ZAMKNIĘTE]


Postępowanie nr 89068/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  17/12/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Termin realizacji: Grudzień 2019r. / Styczeń 2020r. – 2 tygodnie od daty otrzymania Zamówienia

Osoba do kontaktu:

Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274,

Sprawy realizacji zadania: Mateusz Szczerbaty, @: mateusz.szczerbaty@epore.pl, T: +48887556620,

czytaj więcej

25-09-2019

Zakup i dostawa blatów produkcyjnych dla Oddziału Żarska Wieś [ZAMKNIĘTE]


Postępowanie nr 12048-2/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  02/10/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 28/02/2020

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy realizacji zadania: Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska, @: aleksandra.kolodynska-wojciechowska@epore.pl, T: +48885110704, Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: +48692437654

czytaj więcej

06-09-2019

[Aktualizacja] Transport popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole wagonami kolejowymi Zamawiającego – Postępowanie nr 81021/2019 [ZAMKNIĘTE]


Postępowanie nr 81021/2019

Tryb: Negocjacje w formule otwartej

Termin składania ofert:  20/09/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: Skan do 1 pliku PDF przesłany na adres @: oferty@epore.pl 

Termin realizacji: od 01/01/2020 do 31/12/2022

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy techniczne: Piotr Loch @: piotr.loch@epore.pl, T: +48695256798

czytaj więcej

 
Projekt i wykonanie: Komunikator PR