I Remigiusz Markowski

Procedura zakupowa EPORE Sp. z o.o.

  Procedury aktualne: Procedura zakupów GK PGE: PROG 00096/E – obowiązuje od 01/01/2021 (Zip) Procedura zakupów EPORE: PROC 27522/A – obowiązuje od 28/08/2020 (PDF) Procedury archiwalne: Procedura zakupów GK PGE: PROG 00096/D (Zip) Procedura EPORE: PROC 10032/D – obowiązywała do 27/08/2020 (PDF)

czytaj więcej

[Aktualizacja] Transport popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole wagonami kolejowymi Zamawiającego – Postępowanie nr 81021/2019

Postępowanie nr 81021/2019 Tryb: Negocjacje w formule otwartej Termin składania ofert:  20/09/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: Skan do 1 pliku PDF przesłany na adres @: oferty@epore.pl  Termin realizacji: od 01/01/2020 do 31/12/2022 Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769, Sprawy techniczne: Piotr Loch @: piotr.loch@epore.pl, T: +48695256798

czytaj więcej

Wykonanie nasadzeń zastępczych i pielęgnacja – rekultywacja Kozłowice

Postępowanie nr 75535/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert:  25/07/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: od daty podpisania umowy: nasadzenia do 31/10/2019 + 36 miesięcy pielęgnacja Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy realizacji zadania: Małgorzata Śliwińska-Serafin @: […]

czytaj więcej

Aktualizacja !!! Dostawa palet transportowych i listewek do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2021

Postępowanie nr 12542/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 26/06/2019 godz. 14:00 28/06/2019 godz.14:00 !!! Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy […]

czytaj więcej

Dostawa i montaż drabiny pionowej na halę produkcyjną w Oddziale Żarska Wieś – 1 szt.

Postępowanie nr 58020/2019 (Aktualizacja) Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 28/05/2019 Nowy termin składania ofert: 31/05/2019 !!! Wymagana wizja lokalna! Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy Techniczne: Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: +48692437654

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach