I Piotr

Popiół lotny krzemionkowy (kod odpadu 10 01 02)

Drobno uziarniony pył składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu węgla kamiennego z udziałem lub bez udziału materiałów współspalanych. Podstawowymi składnikami popiołu lotnego są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3). Ze względu na swe właściwości pucolanowe popiół lotny jest powszechnie stosowanym i cenionym materiałem w przemyśle budowlanym. Atestowany popiół lotny do betonu oferowany przez […]

czytaj więcej

Oddział Żarska Wieś

Oddział Żarska Wieś funkcjonuje od 22 lipca 2013r. Na bazie dawnego Zakładu ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. Zakład powstał w 2007 r. przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”. Oddział produkuje kostkę brukową standardową, stylizowaną, uszlachetnioną i […]

czytaj więcej

Oddział w Opolu

Oddział EPORE S.A. w Opolu rozpoczął swoją działalność 01.05.2012r. i realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach w Opolu i w Nowym Czarnowie. Głównym zadaniem oddziału jest: załadunek popiołu, żużla i gipsu, rozładunek mączki wapiennej – sorbentu, obsługa składowiska, pozyskanie mikrosfer, koordynacja załadunku ubocznych produktów spalania. Oddział w Opolu dysponuje 160 wagonami do przewozu materiałów sypkich. […]

czytaj więcej

Oddział w Opolu lokalizacja Nowe Czarnowo

Oddział EPORE S.A. w Opolu rozpoczął swoją działalność 01.05.2012r. i realizuje swoje zadania w dwóch lokalizacjach w Opolu i w Nowym Czarnowie. Głównym zadaniem oddziału jest: odbiór i transport ubocznych produktów spalania, obsługa składowiska, załadunek popiołu, żużla i gipsu, rozładunek mączki wapiennej – sorbentu, pozyskanie mikrosfer, koordynacja odbiorów i dostaw ubocznych produktów spalania do kontrahentów, […]

czytaj więcej

Oddział Bełchatów

Oddział EPORE S.A. w Bełchatowie realizuje usługi na rzecz Elektrowni Bełchatów. Oddział Bełchatów rozpoczął swoją działalność 1.07.2012r. realizując kontrakt w sześciu następujących obszarach: obsługa rozładunku kamienia wapiennego, obsługa magazynu kamienia wapiennego, obsługa magazynu gipsu oraz magazynu mączki wapiennej na bloku 858 MW, obsługa młynowni kamienia wapiennego, obsługa magazynu gipsu, obsługa załadunku popiołu na samochody. Od […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach