I Marcin Falkowski

Zakup wraz z dostawą części zamiennych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 147209/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 28/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia Miejsce realizacji: EPORE S.A. Oddział Żarska Wieś, Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, […]

czytaj więcej

Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w Oddziale Bogatynia

AKTUALIZACJA Postępowanie nr 145343/2020/21 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 18/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 15/02/2021 Miejsce realizacji: EPORE Sp. z o.o. Oddział Bogatynia, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy […]

czytaj więcej

Sukcesywne dostawy kombinezonów przeciwpyłowych jednorazowych

Postępowanie nr 146071/2020/21 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 15/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: pierwsza dostawa 10 dni od otrzymania zamówienia Miejsce realizacji: zgodnie z harmonogramem Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524

czytaj więcej

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Postępowanie nr 146319/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 15/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 30/06/2021 Miejsce realizacji: EPORE Sp. z o.o. Centrala i Oddział Bogatynia, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia;                                 EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, Żarska Wieś […]

czytaj więcej

Wykonanie badań w zakresie wydatku energetycznego u pracowników Oddziału Bełchatów metodą chronometrażowo – tabelaryczną Lehmanna

Postępowanie nr 141883/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 30/11/2020, godz. 09.00 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania zamówienia, sprawozdanie do 10 dni po wykonaniu pomiarów (nie później niż do 30/12/2020) Miejsce realizacji: EPORE Sp. z o.o. Oddział Bełchatów, […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach