Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59 – 916 Bogatynia, działając na podstawie uchwały nr 26/VII/2020 z dnia 12.11.2020 roku ogłasza Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu przekształconej spółki EPORE spółka akcyjna (dalej „Spółka”). 1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne. 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka […]

czytaj więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59 – 916 Bogatynia, działając na podstawie uchwały nr 25/VII/2020 z dnia 12.11.2020 roku ogłasza Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu przekształconej spółki EPORE spółka akcyjna (dalej „Spółka”). 1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne. 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa […]

czytaj więcej

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani […]

czytaj więcej

Remont pomieszczenia biurowego na terenie Elektrowni Dolna Odra

Postępowanie nr 48954/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony  Termin składania ofert: 01/02/2019 r. godz. 14:00 Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 15/04/2019 Osoba do kontaktu: Krzysztof Lidak T: +48 885 771 051 @: krzysztof.lidak@epore.pl

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach