Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Oddziału w Opolu – Aktualizacja !!!

Postępowanie nr 16696/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Konieczna wizja lokalna – kontakt: Piotr Loch M: 695 256 798, @: piotr.loch@epore.pl

Termin składania ofert: 10/05/2017 r. godz. 12:00 → zmiana terminu na 19/05/2017

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Adaptacja i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Oddziału w Opolu”

Dokumentacja przetargowa:

16696_2017_Zaproszenie do złożenia oferty:

16696_2017_01_Specyfikacja techniczna

16696_2017_02_Formularz Ofertowy

16696_2017_03_Oświadczenie-wizja lokalna

16696_2017_04-Projekt Zamówienia zakupu

Projekt i wykonanie: Komunikator PR