Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

12-12-2019

Remont linii do produkcji wyrobów betonowych w Oddziale Żarska Wieś


Postępowanie nr 98832/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 03/01/2020

UWAGA: przed złożeniem oferty możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Osoby do kontaktu:

10-12-2019

Remont systemu alarmowego


Postępowanie nr 89068/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  17/12/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Termin realizacji: Grudzień 2019r. / Styczeń 2020r. – 2 tygodnie od daty otrzymania Zamówienia

Osoba do kontaktu:

Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274,

Sprawy realizacji zadania: Mateusz Szczerbaty, @: mateusz.szczerbaty@epore.pl, T: +48887556620,

25-09-2019

Zakup i dostawa blatów produkcyjnych dla Oddziału Żarska Wieś


Postępowanie nr 12048-2/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  02/10/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 28/02/2020

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy realizacji zadania: Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska, @: aleksandra.kolodynska-wojciechowska@epore.pl, T: +48885110704, Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: +48692437654

13-09-2019

Konkurs na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia
działając na podstawie uchwały nr 48/VII/2019 z dnia 13 września 2019 roku

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu Spółki.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 90/90a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 września 2019 roku o godz. 12.00

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

EPORE sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Strachocińska 90/90a
51-511 Wrocław
(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.”.

Projekt i wykonanie: Komunikator PR