Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

06-12-2017

Zakup i dostawa sprzętu IT

Postępowanie nr 17849/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 12/12/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 21/12/2017

Projekt i wykonanie: Komunikator PR