Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

07-09-2018

Dostawa nowych i regeneracja wyeksploatowanych form do betonu dla Oddziału Żarska Wieś.


Postępowanie nr 10568_18974/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 21/09/2018 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: do 28/02/2019 dostawa nowych form, regeneracja 4 tyg. od podpisania umowy

Kontakt w godzinach 800 – 1400 (dni robocze):

  • Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski, T: +4860413776, @: remigiusz.markowski@epore.pl
  • Sprawy techniczne: Tomasz Szczotka, T. +48692437654, @: tomasz.szczotka@decobet.pl
09-08-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 19226/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 60 dni od udzielenia zamówienia (w tym przedstawienie koncepcji 15 dni od udzielenia zamówienia)

Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Tomasz Szczotka – Kierownik ds. produkcji, tomasz.szczotka@epore.pl, +48692437654

Projekt i wykonanie: Komunikator PR