Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

16-05-2019

Dostawa i montaż drabiny pionowej na halę produkcyjną w Oddziale Żarska Wieś – 1 szt.


Postępowanie nr 58020/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28/05/2019

Wymagana wizja lokalna!

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Osoby do kontaktu:

14-05-2019

Konkurs na Prezesa / Członka Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia
działając na podstawie uchwały nr 18/VII/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa/Członka Zarządu EPORE sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu Spółki.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 90/90a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 maja 2019 roku o godz. 12.00

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

EPORE sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Strachocińska 90/90a
51-511 Wrocław
(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

10-05-2019

Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś – Zadanie II: realizacja


Postępowanie nr 19226/2019 – Aktualizacja

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23/05/2019 godz. 14:00 27/05/2019 godz. 14:00 !!!

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: II/III kw. 2019

Osoba do kontaktu:

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, T: +48604137769, @: remigiusz.markowski@epore.pl

Realizacja zadania: Dariusz Szołomicki, T: +48660633790, @: dariusz.szolomicki@epore.pl

30-04-2019

Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023


Postępowanie nr 63096/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10/05/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: 48 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769

Projekt i wykonanie: Komunikator PR