Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

19-03-2019

Dostawa zwalniaków EB 50/50 C32R 400V – 6 szt.


Postępowanie nr 11998/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 12/04/2019

Osoba do kontaktu: Marcin Ryś-Pyszko – Działu Zakupów, marcin.rys-pyszko@epore.pl, +48608057274

04-03-2019

Usługa transportu wywrotkami ubocznych produktów spalania (UPS) z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz mobilnej wytwórni mieszanek na lata 2019-2023


Postępowanie nr 54661/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Termin składania ofert: 13/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/04/2019 do 31/03/2023

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769

04-03-2019

Usługa transportu silosami popiołów lotnych lub innych materiałów sypkich nie niebezpiecznych z PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO w latach 2019-2023


Postępowanie nr 53804/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/04/2019 do 31/03/2023

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769

Projekt i wykonanie: Komunikator PR