Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

09-08-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 19226/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 60 dni od udzielenia zamówienia (w tym przedstawienie koncepcji 15 dni od udzielenia zamówienia)

Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Tomasz Szczotka – Kierownik ds. produkcji, tomasz.szczotka@epore.pl, +48692437654

06-08-2018

Usługi wydruku wraz z dzierżawą sprzętu

Postępowanie nr 18627/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 36 m-cy od udzielenia zamówienia

19-07-2018

Adaptacja i remont korytarza na potrzeby biura – Oddział Opole

Postępowanie nr 19044/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Konieczna wizja lokalna – kontakt: Piotr Loch T: 695 256 798, @: piotr.loch@epore.pl

Termin składania ofert: 31/07/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 2 tygodnie od udzielenia zamówienia

18-06-2018

Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE.
W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie,
rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy,
pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Projekt i wykonanie: Komunikator PR