Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

25-09-2019

Zakup i dostawa blatów produkcyjnych dla Oddziału Żarska Wieś


Postępowanie nr 12048-2/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  02/10/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 28/02/2020

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy realizacji zadania: Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska, @: aleksandra.kolodynska-wojciechowska@epore.pl, T: +48885110704, Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: +48692437654

13-09-2019

Konkurs na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia
działając na podstawie uchwały nr 48/VII/2019 z dnia 13 września 2019 roku

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

  1. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu Spółki.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 90/90a, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 września 2019 roku o godz. 12.00

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:

EPORE sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Strachocińska 90/90a
51-511 Wrocław
(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.”.

06-09-2019

[Aktualizacja] Transport popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole wagonami kolejowymi Zamawiającego – Postępowanie nr 81021/2019


Postępowanie nr 81021/2019

Tryb: Negocjacje w formule otwartej

Termin składania ofert:  20/09/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: Skan do 1 pliku PDF przesłany na adres @: oferty@epore.pl 

Termin realizacji: od 01/01/2020 do 31/12/2022

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy techniczne: Piotr Loch @: piotr.loch@epore.pl, T: +48695256798

05-09-2019

[Aktualizacja terminu !] Zakup wraz z dostawą zgarniaczy czyszczących taśmy przenośnikowe


Postępowanie nr 12596/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  18/09/2019 godz. 14:00 23/09/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty otrzymania Zamówienia

Osoba do kontaktu:

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769,

Sprawy realizacji zadania: Michał Basta, @: michal.basta@epore.pl, T: +48695206908,

Projekt i wykonanie: Komunikator PR