Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

12-04-2019

Remont oraz adaptacja pomieszczeń socjalnych w budynku nr 96 i 97 przy Elektrowni Opole


Postępowanie nr 56940/2019

Tryb: Negocjacje

Termin składania wniosków: 19/04/2019

Sposób składania wniosków:  elektronicznie (skan do PDF) na adres @: oferty@epore.pl

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30/06/2019

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769

Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Kamil Cyliowski @: kamil.cyliowski@epore.pl, T: +48885102055

09-04-2019

Wykonanie studni oraz pompowań pomiarowych na potrzeby rekultywacji Gracze


Postępowanie nr 52390/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24/04/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od daty podpisania umowy ok. 15/05/2019 do 15/07/2019

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769

Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Małgorzata Śliwińska-Serafin @: malgorzata.serafin@epore.pl, T: +48601462704

19-03-2019

Dostawa zwalniaków EB 50/50 C32R 400V – 6 szt.


Postępowanie nr 11998/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF)

Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 12/04/2019

Osoba do kontaktu: Marcin Ryś-Pyszko – Działu Zakupów, marcin.rys-pyszko@epore.pl, +48608057274

Projekt i wykonanie: Komunikator PR