Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

15-02-2017

Sprzedaż mikrosfery o kodzie odpadu 10 01 81

Postępowanie nr WS/065/2017

Tryb: Konkurs ofert

Termin składania ofert: 09/03/2017r.

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 51-511 Wrocław, ul. Strachocińska 90/90A

31-01-2017

Dostawa cementu CEM-I 42,5 R na rok 2017

Postępowanie nr 01/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 10/02/2017 r. godz. 13:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

12-01-2017

Dostawa kruszyw do betonu dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 15999/2016

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 26/01/2017 r. godz. 13:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Projekt i wykonanie: Komunikator PR